Lucratiever dan goud

Er gaat zo’n tien miljard euro om in illegale dierenhandel, die vaak nauw verweven is met legale handel. Douaniers controleren vrachtwagens, containers en koffers, maar welke beambte weet de duizenden soorten uit elkaar te houden?

Lees hier het hele artikel.