derecensie.nl

Het is een buitengewoon pakkend en ook aangrijpend boek geworden waar je als lezer ingezogen wordt. Het is ook een heftig boek dat je aan het denken zet. Wat zou ik doen in die situatie? En hoeveel gestoorde figuren als Tristan lopen er nog rond? *****

Lees hier de hele recensie.